Tag标签 | 站点地图 | 收藏本站
浏览量

侧脑看青霄宁为众禽没。

作者:admin 发布时间:2022-03-17

  此诗年月未详,姑从旧编附在乾元之初。玩章末云“我今亦何伤,顾步独纡郁”,岂公在朝时不得志而云然耶?

  高堂见生鹘①,飒爽动秋骨。初惊无拘挛②,何得立突兀。乃知画师妙,巧刮造化窟③。写此神俊姿,充君眼中物。

  (从生鹘突起,转到画鹘,顿挫生姿。此鹘无绦镟拘挛,何以兀立不去乎?及细观之,方知画师巧夺化工也。)

  ①《楚辞·招魂》:“翡帷翠帱,饰高堂些。”②潘岳《西征赋》:“陋吾人之拘挛。”③《列子》:造化者,其巧妙而功深。赵曰:李贺云“笔补造化天无功”,盖出于此。

  乌鹊满樛枝①,轩然恐其出②。侧脑看青霄,宁为众禽没。长翮如刀剑,人寰可超越③。乾坤空峥嵘④,粉墨且萧瑟⑤。

  (此写画鹘神妙,酷似生鹘,抑扬尽致。乌鹊恐其出击,疑于真鹘矣,乃仰天而不肯没去,则画鹘也。长翮可任超越,又疑真鹘矣。乃墨痕似带萧瑟,亦画鹘也。语意层层跌宕。)

  ①《诗》:“南有樛木。”《传》:“木下曲曰樛。”②【远注】乌鹊二句,与《画角鹰》诗“梁间燕鹊休惊怕”相同。③《舞鹤赋》:“归人寰之喧卑。”卢思道诗:“寥廓鸾山右,超越凤城西。”④【远注】乾坤句,即“天空任鸟飞”意。峥嵘,高旷也。⑤《汉书》:黄琼疏:“朱紫共色,粉墨杂糅。”

  (末又借生鹘寄慨。鹘能腾举云沙,已则顾步而不能奋飞,未免郁郁伤情耳。【远注】因画鹘而思真鹘,亦犹咏画马而思真马,意若自负,还以自悲。此章前二段各八句,末段四句收。)

  ①陈子昂诗:“缅想出松游。”缅,思貌。刘希夷诗:“云沙扑地起。”②《舞鹤赋》:“烟交雾凝,若无毛质。”③顾步,行步自顾也。纡郁,纡回郁结也。《西京杂记》:路乔如《鹤赋》:“宛修颈而顾步。”阮德如诗:“顾步怀想像。”《楚辞》:“忧纡兮郁郁。”陆士衡诗:“纡郁游子情。”

相关阅读

推荐阅读

友情链接

Copyright © 2012-2016 太阳集团娱乐网址55080 Corporation, All Rights Reserved. 版权所有©太阳集团娱乐网址55080

备案号:豫ICP备11024441号-16